Presentació de l'entitat

Es constitueix sota el nom de "S.Coop.Agropecuaria de Juneda" en l'any 1972 fruit de la fusió d'altres cooperatives: Cooperativa del Camp de Juneda i Cooperativa Secció Avícola de la Cooperativa del Camp de Juneda

Està formada per 305 socis i l'objectiu de la qual es centra fonamentalment en recol.lectar, conservar, tipificar, transformar, distribuir, transportar i vendre en mercats interiors i exteriors els productes de les explotacions agrícoles dels socis.

L'àmbit geogràfic de la Cooperativa, està establert en els termes municipals corresponents a Juneda, en la seva majoria, seguit de Borges Blanques i Torregrossa i en menor proporció Puigvert de Lleida, Puig-Gros i Lleida capital, tots ells pertanyents a la província de Lleida (Espanya).

L'actual estructura pot atendre una producció bruta mitja aproximada de 12.000 Tn. de fruita i 8.000 Tn. de cereals.

L'import net de la xifra de negocis durant els anys 2000/2001, 2001/2002, i 2002/2003 ha estat superior a 4.300.000 €  un dels fets que constaten el bon funcionament de l'organització.

Cal ressaltar la política d'austeritat i col.laboració de tots els components de l'empresa de cara a l'enfortiment de la mateixa i intentant aconseguir un índex de productivitat d'acord amb les exigències del mercat actual.